נסיעה טובה ובטוחה - על מה יש להקפיד ברכישת ביטוח נסיעות לחו"ל?

ביטוח נסיעות לחו"ל היא פוליסת ביטוח שנועדה לפצות או לשפות את המבוטח במקרה של בעיה רפואית או נזק במהלך השהות בחו"ל. פוליסת ביטוח מוגדרת לפי סעיף היא למעשה חוזה שנערך בין חברת ביטוח לבין מבוטח לפיו מתחייבת חברת הביטוח לשלם למבוטח פיצוי כספי בגין נזקים שונים על פי התנאים שנקבעו בפוליסה. מכאן, שיש חשיבות מכרעת לתנאים שרשומים בפוליסה, והבדלים בין פוליסה לפוליסה.

מאת: עו"ד רונן לפיד, עו"ד אפרים בנדר

הצעד הראשון בתכנון הנסיעה הוא רכישת ביטוח נסיעות מתאים. לא כל ביטוח נסיעות לחו"ל מתאים לצרכים שלכם. חשוב לבדוק אלו כיסויים כלולים בביטוח הבריאות לחו"ל.

בניגוד לכיסוי של קופת החולים בארץ, לבטוח אשפוז בחו"ל יש הגבלת סכום, ויש הגבלה של מספר ימי האשפוז. צריך לבדוק את סכום הכיסוי ליום אשפוז ואת מספר ימי האשפוז הכלולים בפוליסה. אם אתם מבוטחים בסכום נמוך, תצטרכו להשלים את ההפרש מכיסכם. אם עוברים את מספר ימי האשפוז הנקובים בפוליסה – המשך השהייה בבית החולים תהיה על חשבונכם.

חשוב לוודא כי ביטוח הבריאות מכסה חדר מיון עקב מצב חירום רפואי, ביקור אצל רופא משפחה, תרופות ואביזרים.

צריך לבדוק את תנאי הפוליסה בנוגע לטיפולי שיניים. האם הפוליסה כוללת רק טיפולי חירום או מעבר לזה.

כאשר נוסעים עם ילדים יש לבדוק כיסוי להחזר הוצאות להחזרת ילדים לישראל עם מלווה במידה וההורה אושפז או הוטס לארץ בגין ארוע רפואי והילד נותר ללא ליווי.

הפוליסות "הרגילות" מחריגות (=מוציאות) מהפוליסה תאונות הנגרמות מעיסוק בספורט והחמרה במצב בריאות קיים. במקרים כאלה חשוב לרכוש בנוסף לביטוח הבסיסי כיסוי מתאים.

יש נסיבות שבהם כדאי לרכוש כיסויים נוספים כמו הטסה רפואית לארץ בליווי רופא, ביטוח למקרה של נכות או מוות חלילה – מעבר לכיסוי ההוצאות הרפואיות בחו"ל, ביטוח מטען וביטול נסיעה (לבדוק מה הביטוח כולל ואם הכיסוי מתאים לצרכים שלכם).

מחירי הטפול התרופות והאשפוז לתיירים בחו"ל עשויים להיות מרקיעי שחקים. יש לרכוש פוליסה שתכסה את הסיכונים המשמעותיים לכם. את הביטוח יש לרכוש לפני הנסיעה. לא ניתן לרכוש ביטוח לאחר היציאה מנתב"ג!

ביום 3.9.17 נכנס לתוקפו חוזר פיקוח מס' 2016-1-26 שמהווה רפורמה בנושא ביטוחי נסיעות לחו"ל. בבסיס השינויים חיוב המבטחים לקבוע את סכומי הביטוח לפי העלויות הצפויות בקרות מקרה ביטוח (כלומר במקרה שמתעוררת בעיה רפואית או נגרם נזק אחר) בהתחשב בעלויות הצפויות במדינת היעד.

על פי הרפורמה, בכל חברות הביטוח יהיה רובד בסיסי אחיד שכולל בתוכו כיסוי הוצאות רפואיות כולל פינוי לבית חולים, הטסה לישראל, תרופות, טיפול חירום בשיניים, הטסת מלווה למקום אשפוז של המבוטח, הארכת שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח בעקבות מקרה ביטוח, הטסת גופה, והריון עד שבוע ה- 12 שאובחן לראשונה בחו"ל.

לכיסוי הבסיסי ניתן להוסיף הרחבות שונות כגון ביטוח ביטול נסיעה, קיצור נסיעה, הריון, החמרת מצב רפואי קיים, ספורט אתגרי, איתור וחילוץ, כבודה, אחריות כלפי צד שלישי וכו'.

האפשרויות הרבות העומדות בפני הנוסעים לחו"ל עלולים ליצור קושי ובלבול, במיוחד בפני אדם שאינו בקי ברזי הביטוח.

על מנת להקל את הבחירה רצוי להעלות מספר שאלות:

• מהו יעד הנסיעה? (האם מדינת עולם שלישי או מדינה מערבית)

• מה המצב הרפואי שלכם? (האם קיימות מחלות או בעיות רפואיות מיוחדות)

• מה מטרת הנסיעה? (האם מדובר בנסיעת עסקים ויתכן שיהיה צורך להאריך את השהות בחו"ל ?)

• האם אתם לוקחים אתכם דברי ערך (מחשב נישא, מצלמה יקרה, תכשיטים, דגימות מסחריות)

• האם הטיול כולל ספורט אתגרי? כולל חופשת סקי, טיולי אופניים, וכמובן צניחה, רחיפה, צלילה, טיפוס הרים וכל סוגי הספורט התחרותי.

• האם את בהריון?

הכותבים:

עו"ד רונן לפיד, סא"ל במיל. בעל משרד עו"ד בכרמיאל, עוסק בדיני נזיקין.

עו"ד אפרים בנדר, עוסק בדיני נזיקין ובמשפט עברי.