תאונת דרכים במהלך השירות הצבאי

חייל בשירות סדיר, במילואים או בקבע שנפצע בתאונת דרכים במהלך השירות הצבאי ובתאונה היה מעורב רכב אזרחי, יכול לבחור אם להגיש תביעה לקצין התגמולים במשרד הביטחון, אשר תתברר לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט – 1959, או לתבוע את חברת הביטוח אשר ביטחה את הרכב.

מאת: עו"ד רונן לפיד ועו"ד אפרים בנדר

תביעה בגין תאונת דרכים במהלך השירות הצבאי תתנהל לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה-1975. כאשר לא היה מעורב רכב אזרחי בתאונה, ניתן להגיש תביעה נגד קצין התגמולים בלבד.

כאשר תאונת הדרכים ארעה במהלך חופשה מהצבא, הדין משתנה בין חיילים בשרות חובה, לבין חיילי מילואים וקבע. לחיילים בשרות חובה קיימת אפשרות הבחירה אם להגיש תביעה לקצין התגמולים במשרד הביטחון או לחברת הביטוח, בעוד שחיילים בשרות מילואים או שרות קבע אינם יכולים לתבוע את משרד הביטחון. תאונת דרכים שארעה בדרך לבסיס או ממנו כמוה כתאונת דרכים שארעה במהלך השירות הצבאי.

זכות הבחירה שניתנת לחייל ומאפשרת לו להחליט את מי לתבוע, הינה זכות בעלת משמעות מרחיקת לכת, ברת השפעה על היקף הפיצוי והיקף הזכויות שהנפגע יקבל.

כאשר הנפגע מגיש תביעה לחברת הביטוח הוא זכאי לקבל פיצוי כספי חד פעמי ללא קשר לשאלה מי היה אשם בתאונה. לעומת זאת, בתביעה שמוגשת לקצין התגמולים, אם פציעתו של החייל ארעה בשל עבירה על החוק, כמו נהיגה במהירות מופרזת או נהיגה ללא רשות, קצין התגמולים יכול לדחות את התביעה.

כאשר הנפגע מחליט להגיש את התביעה למשרד הביטחון על פי חוק הנכים עליו להוכיח קשר סיבתי בין מצבו הרפואי לתאונה. לשם כך, חשוב מאד לדאוג לקבל דו"ח פציעה שימולא סמוך למועד הפציעה, ימולא במלואו, ויחתם ע"י הרופא. לדו"ח הפציעה יש חשיבות רבה מאד כאשר מגישים את התביעה למשרד הביטחון! אחת הדרכים העיקריות להוכיח את הקשר הסיבתי בין הפגיעה לבין תנאי השירות שהובילו לפגיעה זו היא באמצעות דו"ח פציעה.

קבלת פיצוי מחברת הביטוח אינו מותנה בכך שלנפגע נותרה נכות צמיתה (=נכות קבועה), לעומת זאת, לפי חוק הנכים הזכאות לפיצוי כספי מותנית באחוז נכות הגבוה מ- 10%. חישוב גובה הפיצויים במסגרת תביעה נגד חברת ביטוח לוקח בחשבון את יכולתו של הנפגע להשתכר לפני תאונת הדרכים והיכולת העתידית שלו להשתכר לאחר התאונה. במקרה שבו מדובר בחייל בשרות חובה, על פי רוב יפסוק בית המשפט פיצויים בשיעור השכר הממוצע במשק עד גיל הפנסיה או עד תום תקופת הנכות. נוסף על כך בחישוב גובה הפיצויים נלקחים בחשבון ראשי נזק נוספים כמו עזרת צד שלישי, הוצאות רפואית, כאב וסבל. המשך הטיפול הרפואי יהיה במסגרת קופת חולים ועל בסיס חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

היתרון המרכזי בהגשת תביעה למשרד הביטחון היא בכך שהנפגע מקבל הכרה כ"נכה צה"ל" לכל החיים, ואגף השיקום אחראי על הוצאות הטיפול והשיקום של הנפגע. כנכה צה"ל הוא זכאי להטבות כמו מימון טיפולים רפואיים, הנחה במיסים שונים, ועזרה בסבסוד לימודים. במקרה וחלה החמרה במצבו הרפואי קיימת אפשרות להגדיל את אחוזי הנכות. גובה הפיצוי אינו מותנה בשכר החודשי של הנפגע טרם התאונה, וסכומי הפיצוי זהים לכל הנפגעים בעלי אותה נכות.

קיימים יתרונות וחסרונות בכל אפשרות תביעה. לא ניתן לתבוע בשני המסלולים ויש לבחור מסלול אחד בלבד: משרד הביטחון או חברת הביטוח. מי שתבע את חברת הביטוח וקיבל פיצוי כספי לא יוכל להגיש תביעה למשרד הביטחון גם אם הפיצוי שקיבל נמוך ממה שהוא חושב שמגיע לו, וגם אם מצבו הרפואי יחמיר בעתיד.

לחיילים אין את הידע המשפטי הנדרש כדי להשוות בין שתי האפשרויות הללו, וההחלטה בענין זה עלולה להיות משמעותית להיקף הפיצוי והיקף הזכויות שיקבל הנפגע. מומלץ להתייעץ עם עו"ד בעל נסיון בתחום שיבחן יחד עם הנפגע מה האפשרות הטובה ביותר עבורו.

הכותבים:

עו"ד רונן לפיד, סא"ל במיל. בעל משרד עו"ד בכרמיאל, עוסק בדיני נזיקין ומשרד הביטחון.

עו"ד אפרים בנדר, עוסק בדיני נזיקין ובמשפט עברי.